Bilde av hovedbygning på Stend vgs

For nye elevar

Har du lyst å begynne på Stend vidaregåande skule? Du får vite meir om skulen og tilboda våre ved å trykke på lenka under.
Bilde av en person som står på kanten av et stup.

Møte for føresette på idrettsfag

Velkomen til møte for føresette, VG1 og VG2 Idrettsfag 7. februar 2023 kl 18.00-20.30. Det blir orientering om aktuelle saker og neste skuleår, møte med kontaktlærarar, faglærarar og føresette i klassen. Møt ved Gamle gymsal, inngang E.
 Bilde at to jenter som ser på en blomstereng

Møte for føresette på naturbruk og sal, service og reiseliv

Velkomen til møte for føresette, VG1 og VG2 naturbruk (påmelding)og sal, service og reiseliv (ikkje påmelding) 8. februar 2023 kl 18.00-20.30 . Det blir orientering om aktuelle saker og neste skuleår, møte med kontaktlærarar, faglærarar og føresette i klassen. Møt ved Gamle gymsal, inngang E.