Streiken er over.
Alle elever og lærere ønskes velkommen tilbake til skolen i morgen (onsdag). Vi følger normal timeplan selv om ikke skoledagen blir helt normal. I noen fag har det vært et langt opphold, lærerne har fått kort tid til å forberede timene og lærerne vil heller ikke ha tilgang til It's learning og andre systemer. Det viktigste nå er å komme på skolen, møte medelever og lærere og komme i gang igjen med fagene.

 

Bilde av hovedbygning på Stend vgs

Open dag 24. september

Vi på Stend vidaregåande skule ønsker hjarteleg velkommen til ein hyggeleg laurdag på garden kl 12-15. Våre flinke elevar er nå i gang med planlegging og førebuingar som skal fylle dagen med ein rekke kjekke aktivitetar for alle besøkande. Følg oss på FB for meir informasjon om arrangementet.
Bilde av friske grønnsaker.

Kantina vår

Måndag 22. august opnar kantina.

Ønsker du skuleplass på Stend VGS?

Vi har ledige plassar på Naturbruk med anleggsgartnar (VG1), Naturbruk berekraft (VG1) og Anleggsgartnar (VG2). Du kan lese meir om dei ulike tilboda under fana Utdanningstilboda våre.