Bilde av hovedbygning på Stend vgs

Opne dagar på tilrettelagde avdelingar

Skulen skal ha opne dagar med informasjon om tilboda på tilrettelagde avdelingar tysdag 22. november og torsdag 8. desember.
Bilde av en person som står på kanten av et stup.

Informasjonskveld om Stend vgs sine ordinære tilbod

11. januar arrangerer Stend vgs informasjonskveld for ungdomsskuleelevar og foreldre. Denne kvelden kan du få informasjon om skulen sitt ordinære tilbod innan idrettsfag, naturbruk eller sal, service og reiseliv.
 Bilde at to jenter som ser på en blomstereng

Open dag på Stend vgs sine ordinære avdelingar

11. januar arrangerer Stend vgs open dag for elevar som ikkje har hatt tilbod om å hospitere gjennom skulen og Bergen kommune. Denne dagen kan du få informasjon om skulen sitt ordinære tilbod innan idrettsfag, naturbruk eller sal, service og reiseliv.