Du kan ringe telefon 456 19 053 for å varsle dersom eit dyr har brote seg ut frå beitet.

Bilde av hovedbygning på Stend vgs

Velkommen til møte for føresette

Det blir møte for føresette i august. Planen for møtene ser du under.

Ønsker du skuleplass på Stend VGS?

Vi har ledige plassar på Naturbruk med anleggsgartnar (VG1), Naturbruk berekraft (VG1) og Anleggsgartnar (VG2). Du kan lese meir om dei ulike tilboda under fana Utdanningstilboda våre.