Hopp til hovedinnhold

Idrettsfag

På bildet ser vi elever som trener på Stend Fitness

Idrettsfag tilbyr friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet på alle nivå. Du lærer mellom anna om kosthald, kroppen sin oppbygnad og treningsleiing. Samstundes får du generell studiekompetanse.

Kvifor skal du velje idrettsfag på Stend? 

Har du ambisjonar innanfor idretten din? Mål om studiekompetanse, men vil ha ein aktiv skulekvardag? Likar du å utfordre deg sjølv i nye aktivitetar, samtidig som du har ambisjonar om gode resultat i faga?  Då er idrettsfag på Stend vidaregåande skule utdanningsprogrammet for deg.

På Stend blir du inkludert i eit skulemiljø med eit mangfald av elevar, med ulike interesser og idrettar. Med tett oppfølging og tilrettelegging frå skulen sine lærarar, i samarbeid med trenaren din, vil du få ein skulekvardag som hjelper deg til å bli enda betre i din idrett!

Vi tilbyr toppidrett innanfor ei mengde idrettar, og har gode arenaer, både inne og ute.

Fag- og årstimetal på idrettsfag

 

På Stend har vi fokus på totalbelastningen for elevane. På idrettsfag gjennomfører du mange ulike økter med trening, både i spesialidretten og på fysiske eigenskapar og andre idrettar/aktivitetar.

Eit viktig mål for elevane er å vere «godt trent for å kunne trene» Dette jobber vi med slik at prestasjonsnivået aukar gjennom langsiktig og riktig trening.

Undervisninga på idrettsfag er både teoretisk og praktisk. Elevane skal i tillegg til fellesfaga gjennomføre både teoretisk og praktisk undervisning i idrettsfaga.

I løpet av den første månaden på vg1, må du som elev velje mellom toppidrett og breiddeidrett som programfag. Dette utgjer 5 timer i veka der du kan spesialisere deg i ”din” idrett, eller velje breiddeidrett som gir ein breiare basis i ulike idrettsaktivitetar.

Tilleggspoeng

Søker du på Stend idrettsfag kan du ved inntak få tilleggspoeng for gode prestasjonar i idretten din

Ved søknad til Stend Idrettsfag vil du få tilsendt eit søknadsskjema for prestasjonspoeng etter at søknadsfristen er gått ut, og HVIS du har søkt Stend Idrettsfag som ditt første val!

Søknadsskjemaet må du fylle ut, med attestar frå trenarar og instruktørar på prestasjonar og/eller nivå. 

Du kan maksimalt få 9 poeng tildelt for nivået på ferdigheitene i din fordjupingsidrett.

 • 3 poeng – kretslagsnivå (regionalt)
 • 6 poeng – nasjonalt nivå.
 • 9 poeng – internasjonalt nivå

Har du eit snitt på 4,5, og får 3 tilleggspoeng, blir det totale snittet på 4,8.

«Det tildeles tilleggspoeng KUN for prestasjoner oppnådd frå 01.05.2023-05.05.2025.»

MERK:
Når man søkjer Stend VGS, idrettsfag på førstevalget i Vigo, vil søkjar få tilsendt søknadsskjema med all informasjon med kriterier innen utgangen av mars kvart år. Søknadsfristen for tilleggspoeng er i starten av mai kvart år.
Svar sendes ut seinast i starten av juni søknadsåret.

 

 

Elevar på høgt nivå i sin idrett, kan få spissa
toppidrettsstatus som gir utvida tid,
oppfølging og opplegg.

Eleven søker i VIGO.
Dersom vi ikkje har idretten, må eleven ha trener
frå sin idrett tilgjengeleg. Dette må skulen godta på førehand.

Kontakt: Rune Lindgren

Idretter pr. 2022:
Fotball, handball, jetski, kampsport,
roing, friidrett, sportsdrill, langrenn, turn

Prosedyre for søknad til spissa toppidrett på Stend.


For meir informasjon: www.spissettoppidrett.no

Vg1 idrettsfag

På Vg1 jobbar vi med å komme i gong med gode rutinar i treninga og skulegongen. Du får vere med på fleire turar, der du blir godt kjend med dei andre elevane og lærarane dine. 

På Vg1 må du ta to ulike fagval. Du må velje mellom topp- eller breiddeidrett, og mellom matematikk P eller T.

Den praktiske undervisninga fokuserer på meistring, for at du skal lukkast i å lære nye idrettar og teknikkar. Elevane på Vg1 har ei treningsøkt kvar morgon, før den teoretiske undervisninga startar.

Elever som jogger

 

Vi har eit mangfald av spesialistar i ulike idrettar, og skulen satsar like mykje på dei store, som på dei små idrettane.

På idrettsfag på Stend er turar ein sentral del av opplæringa i programfaga. Turane er òg viktige for å skape eit godt skulemiljø.

 

Turar Dagar Månad
Vg1    
Treningsleir Strandebarm 3 September
Skikurs Voss  3 Januar
Fjellski Finse 3 April
     
Vg2    
Kajakktur Nordhordland 3 September
Språktur (Spania, Frankrike, Tyskland) 4 Oktober
Myrkdalen 2 Januar
Fjellski Finse 3 April
     
Vg3    
Fottur i høgfjellet 3 September
Club La Santa - Lanzarote 7 Desember
Snøhòletur 3 Mars

VG2 idrettsfag

På Vg2 har du fleire fag enn i Vg1, både teoretiske og praktiske. 

 

Elever som står på surfebrett

 

Du kan då velje fleire fag frå programområdet. I tillegg tilbyr vi ulike realfag. Har du ambisjonar om spesiell studiekompetanse, må du gjere fagval i tråd med dette. I Vg2 vel du anten toppidrett, breddeidrett eller friluftsliv.

Vg2 Idrettsfag:

Språk:

 • Spansk 2
 • Tysk 2
 • Fransk 2

Eleven held fram med det faget som dei har hatt på Vg1.

Valfrie programfag:

 • Breddeidrett (140 t)
 • Toppidrett (140 t)
 • Friluftsliv (140 t)
 • Matematikk:
  • Matematikk R1 (2 ekstra timar pr. veke)
  • Matematikk 2P

Realfag:

 • Kjemi 1 (nettskule om få elevar)


Også i Vg2 er det fleire turar, mellom anna i Spania, Frankrike eller Tyskland - alt etter kva språk du har undervisning i.

Kajakktur Nordhordland 3 dagar  september
Språktur (Spania, Frankrike, Tyskland) 4 dagar oktober
Myrkdalen 2 dagar januar
Fjellski Finse 3 dagar  april

 

VG3 idrettsfag

På Vg3 har du færre fag enn i Vg2, spesielt i fellesfag.

Fotballer.JPG

Du kan velje fleire fag frå programområdet, i tillegg til realfag.
På Vg3 vel du anten toppidrett, breiddeidrett, eller friluftsliv.
Har du ambisjonar om spesiell studiekompetanse, så må du gjere fagval i tråd med dette. 

Vg3 Idrettsfag


Valfrie programfag:

 • Breddeidrett (140 t)
 • Toppidrett (140 t)
 • Friluftsliv 1 (140 t)
 • Friluftsliv 2 (140 t)

 

Realfag:

 • Fysikk 1 (140 t)
 • Kjemi 2 (nettskule om få elevar) 

  
Det blir fleire turar, mellom anna treningsleir på Club La Santa på Lanzarote.

     
Fottur i høgfjellet 3 dagar september
Club La Santa - Lanzarote 7 dagar desember
Snøhòletur 3 dagar mars
Fjerde året

Elevar som er på høgt nivå i idretten sin kan søkje om å ta vidaregåande opplæring på 4 år. Dette gir meir tid til trening, og gjer at prestasjonene både på og utanfor idrettsarenaen kan bli betre.

Elever som går på fjellski mot en fjelltopp.

 

Bilde av idrettslærerne på Stend

Idrettslærarane

 • Rune Lindgren (avdelingsleiar)
 • Thomas Sandal 
 • Hans Jørgen Sande 
 • Torgeir Matre 
 • Elisabeth Naustdal 
 • Anniken Skugstad 
 • Joan Mikkelsen 
 • Arild Støle Kleppe 
 • Mona Kyllo 
 • Andreas Bjørnen

 

Rune Lindgren (e-post) (avdelingsleiar)

 

Portrettbilde av Runde Lindgren

Underviser i:

Treningslære 2

Utdanning:

Hovedfag Idrettsvitenskap, Cand. Polit. NTNU 2001.
Mellomfag i Biologi og Fysiologi, NTNU1998
European Health and Fitness Organization Sensor, 2010

Meritter (Taekwon-Do): 

Bronse EM Moskva, Russland 1993
Gull EM Taekwon-Do Tyskland, 1996
Sølv VM Taekwon-Do Italia 1995
Fleire NM gull og medaljar
 

Trenar: 

Trenar Taekwon-Do (1990-2005)
Trenar 1, 2 og 3 kurs
Basistrenar i IL Bjarg (2007-2011)
Personleg trenar ved Nr1 Fitness
Leder i Nr1 Fitness
 

Arbeidserfaring: 

Timelærar Høgskolen i Bergen, Idrettsavdelingen (2009-
Landslagstrenar Taekwon-Do (2000-2005)
Idrettslærar på Stend VGS fra 2006
Kursinstruktør Norges Idrettsforbund (1995-2005)
Kursinstruktør Akademiet Sprek og Blid (2005 -)
 

Thomas Sandal (e-post)

Portrettbilde av Thomas Sandal

Underviser i:

 • Toppidrett fotball
 • Breddeidrett fotball
 • Treningsledelse
 • Kroppsøving
 • Aktivitetslære

Utdanning:

Adjunkt m/opprykk - idrett mellomfag
Trener 1 og 2 Kurs fotball, basistrening kurs, våtkort

Meritter:

Spiller i flere klubber:

 • Stavanger (3. - 1. div.)
 • Bryne (1. div.)
 • Mandalskameratene (1. div)
 • Lillehammer (2. div)
 • Alta (2. div)
 • Fana (1. og 2. div)
 • Gneist

Trener i 3 år i Stavanger IF ( fra 3. div - 1. div)
Jobbet 3 år som idrettsfagslærer og 5 år som kroppsøvingslærer

Hans Jørgen Sande(e-post)

Portrettbilde av Hans Jørgen Sande

Underviser i:

 • Toppidrett Friidrett
 • Breddeidrett Friidrett
 • Basistrening
 • Treningslære 2
 • Aktivitetslære
 • Kroppsøving
 • Friluftsliv

Utdanning

Bachelor Idrett, Fysisk aktivitet og helse frå høgskulen i Sogn og Fjordane. Idrettslinje ved Firda VGS

Meritter: 

Friidrett, 5 plass 800m Ungdomsmesterskap 
Handball: 3 divisjon herre (keeper)

Trener: 

Fridrettsklubben Gular
Basistrenar i IL Bjarg og Fana IL.
Personlig trenar ved Aktiv 365
 

Torgeir Bull Wingaard Matre (e-post)

Portrettbilde av Torgeir Bull Wingaard Matre

Underviser i:

 • Friluftsliv 1 og 2
 • Treningsledelse
 • Aktivitetslære
 • Treningslære

Utdanning:

Friluftsliv Grunnfag: HINT 1995
Idrett Grunnfag: HIT 1998
Allmennlærer: HIB, 1998
Hovedfag Idrett: NIH, 2000

Arbeidserfaring:

Lærer: Frøysland Skole: 1998 - 2000
Lærer: Vestbygd Skole: 2000- 2005
Leder Aktivitetsavdeling i Bergen Turlag: 2005- 2008
Idrettslærer: Stend VGS 2008 -

Kurs:

NPF Aktivitetsleder Hav
DN Jegerprøven Instruktør
DNT Turleder'

Elisabeth Naustdal (e-post)

Portrettbilde av Elisabeth Naustdal

Underviser i:

 • Toppidrett
 • Kroppsøving
 • Treningslære 1
 • Aktivitetslære
 • Idrett og Samfunn

Utdanning

Bachelor: Fysisk aktivitet og helse (Norges Idrettshøgskole).
Master: Friluftsliv (Norges Idrettshøgskole)
Praktisk Pedagogisk Utdanning (Norges Idrettshøgskole)
 

Meritter

Håndball:
 • Bjørnar (elite)
 • Kaptein, Lunner (elite, 1.div)
 • Njård (1.div, opprykk til elite)
 
Sølv i jr. NM håndball
Gull i NM i Beachhåndball
 
Trener
Håndballtrener for Fana J-15/16 
Utdannet Personlig Trener (Norges Idrettshøgskole)
 

Arbeidserfaring

4 år som idrettslærer på Bjerke Videregående skole.
2 år som spinninginstruktør og treningsveileder på Sportsclub/Condis Økern
1 år som gruppeleder for UngLeder- utdanningen til Norges Friidrettsforbund
 

Anniken Gjærum (e-post)

Portrettbilde av Anniken Gjærum

 

Underviser i:

 • Treningslære
 • Breddeidrett 
 • Kroppsøving
 • Aktivitetslære
 • Treningsledelse

Utdanning

Adjunkt med tillegg:
Bachelor i idrettsbiologi ved Norges Idrettshøgskole
Lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen
Delstudier: Friluftsliv ved Høgskolen i Volda
 

Arbeidserfaring:

Lærer og klassekontakt ved Fana Gymnas vår 2012
Lærer og klassekontakt ved Varden Skole høst 2011 
Svømmeinstruktør ved NIH svømmeskole 2010/2012
Personlig trener og spinninginstruktør på Aktiv 365 (Paradis Sportssenter)

 

Meritter

Fotball: 2. divisjon damer (kaptein)
 

Kurs og sertifikater

Trener 1 og trener 2 i telemark og alpint (godkjent av Norges Skiforbund) 
Trener 1 og trener 2 alpint (godkjent av Norges Skiforbund)
Trenerkurs fotball
Instruktør og PT, Aktiv365
 

Joan Mikkelsen (e-post)

Portrettbilde av Joan Mikkelsen

Underviser i:

- Toppidrett
- Kroppsøving
- Treningslære 1
- Aktivitetslære
- Treningsledelse
- Utdanning
 B. Ed (Hons.) Physical Education, Scottish Centre for Physical Education, Edinburgh University
 

Meritter Volleyball

Kaptein - eliteserie lag ( DCPE, Scotland)
Kaptein - UK College student squad.
 

Trenerutdannelse

Fotball - SFA Intoductory Coach
Volleyball - SVA - Introductory Award, Teachers Award, Advanced Teacher Award
Friidrettstrener - IL Bjarg
 

Arbeidserfaring 

31 år som lærer i kroppsøving/idrettsfag
 
Leder - IL Bjarg Friidrett
Styremedlem - IL Bjarg og FIK BFG Fana
 
 

Arild Kleppe (e-post)

Portrettbilde av Arild Kleppe

Underviser i: 

 • Toppidrett fotball
 • Breddeidrett
 • Treningslære
 • Aktivitetslære
 • Kroppsøving

 

Trenererfaring: 

 • Nymark G19, 2011-2013
 • Fyllingsdalen G19, 1 år

 

Meritter:

 • Spilt FHK rekruttlag (3. div)
 • G-19 FHK, 3 år
 • Smørås, senior

Utdanning: 

 • Lærerhøgskolen
 • Bachelor i idrett, 2008-2011
 • Trenerkurs i fotball

 

Arbeidserfaring:

 • Årstad vgs, 2011-2013
 • Stend vgs, 2013-

Mona Kyllo (e-post)

Portrettbilde av Mona Kyllo

Underviser i:

 • Aktivitetslære
 • Breddeidrett
 • Treningslære 1
 • Idrett og samfunn
 • Kroppsøving

 

Utdanning: 

 • Lektor med tillegg
 • Master i idrett, HINT 2021
 • Bachelor i idrett, HINT 2010
 • Ferdighet- og presatsjonsutvikling idrett, 2009
 • Fysisk aktivitet og helse, 2009
 • Mat og helse, 2008
 • Idrett grunnfag, HINt 2008
 • Praktisk pedagogisk utdanning, NTNU 2013

 

Trener/kurs: 

 • Trener 1, fotball
 • Trener 1, langrenn
 • Trener 2, friidrett
 • Basistrener hos Aker
 • Jegerprøven
 • Våttkort 

 

Meritter:

 • 4. plass Bergen City Marathon (21K)
 • 4. plass Birkebeinerløpet (21K)

 

Andreas Bjørnen (e-post)

Portrettbilde av Andreas Bjørnen

Underviser i:

 • Toppidrett fotball
 • Breddeidrett
 • Aktivitetslære
 • Kroppsøving
 • Treningslære

Utdanning:

Friluftsliv Grunnfag: UIA
Master I Idrettsvitenskap: UIA
Praktisk pedagogisk utdanning: UIA

Meritter:

Os turn fotball (3. div - 2. div)
Bronse i jr. NM Volleyball
9.plass i Aurland Xtreme Triathlon

 

 

 

Trenere på idrettsfag

fellesbilde.jpg

 

Stend samarbeidar også med eksterne trenare. For tida gjeld det: 

 • Ivica Rimanic (handball)
 • Atle Sørbrøden (fysioterapeut)
 • Vegard Liseth (jetski)
 • Mathias Oppedal (langrenn)
 • Marius Uta (turn)

 

Ivica Rimanic - håndball

Portrettbilde av Ivica Rimanic

Landslagstrener for flere ulike land
Trent flere norske toppklubber, bla Nordstrand, Byåsen, Fyllingsdalen og Stavanger
Tidligere toppspiller

 

Atle Sørbrøden

Fysioterapeut

Portrettbilde av Atle Sørbrøden

Daglig leder Paradis Sportklinikk
Fysioterapeut Smørås IL