Hopp til hovedinnhold

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er det skuleadministrative systemet på vidaregåande. Her har elevar og føresette tilgang. I VIS ligg timeplan, fråvær, vurdering og det er her elevane søkjer om tilrettelegging, fritak i fag med meir. Føresette har tilgang til timeplan, kontaktopplysningar og de kan sende melding til lærarane.

Pålogging til Visma InSchool på Stend vidaregåande skule.

 

Betre arbeidskvardag

Målet med Visma InSchool (VIS) er å møte dei vidaregåande skulane sine framtidige behov ved å:

  • fornye, forenkle og forbetre arbeidsdagen til elevar, lærarar og skuleadministrasjonen
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skulen og heimen
  • digitalisere framtida sin skuleadministrasjon og gi meir elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
  • redusere tid som blir brukt til administrativt arbeid og frigjere tid til pedagogiske aktivitetar
  • gi oversikt over at elevane har fått den opplæringa dei har krav på

 

Føresette

Føresette for elevar under 18 år vil ha tilgang til:

Timeplan (melde framtidig fråvær, men vil ikkje sjå søknaden sjølv etterpå)
Klasser og grupper (finne namn på faglærarar og aktive lenkjer til læreplan)
Historikk (halvårs-, standpunkt-, og eksamenskarakter og samla fråvær for tidlegare år)

Du får meir informasjon om Visma InSchool både som elev og føresatt ved å lese på nettsidene til Vestland fylke.