Hopp til hovedinnhold

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er det skuleadministrative systemet på vidaregåande. Her har elevar og føresette tilgang. I VIS ligg timeplan, fråvær, vurdering og det er her elevane søkjer om tilrettelegging, fritak i fag med meir. Føresette har tilgang til timeplan, kontaktopplysningar og de kan sende melding til lærarane.

 

Målet med Visma InSchool (VIS) er å møte dei vidaregåande skulane sine framtidige behov ved å:

  • fornye, forenkle og forbetre arbeidsdagen til elevar, lærarar og skuleadministrasjonen
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skulen og heimen
  • digitalisere framtida sin skuleadministrasjon og gi meir elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
  • redusere tid som blir brukt til administrativt arbeid og frigjere tid til pedagogiske aktivitetar
  • gi oversikt over at elevane har fått den opplæringa dei har krav på

 

Pålogging til Visma på Vestland.no

Føresette

Føresette for elevar under 18 år vil ha tilgang til:

Timeplan (melde framtidig fråvær, men vil ikkje sjå søknaden sjølv etterpå)
Klasser og grupper (finne namn på faglærarar og aktive lenkjer til læreplan)
Historikk (halvårs-, standpunkt-, og eksamenskarakter og samla fråvær for tidlegare år)

Du får meir informasjon om Visma InSchool både som elev og føresatt ved å lese på nettsidene til Vestland fylke.