Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til deg som elev og som du kan oppsøke når du treng det. Vi har teieplikt og tenesta er gratis.

Helsesjukepleiarane våre

På skulen vår har vi to helsesjukepleiarar som vekslar på å vere på skulen. Du kan kontakte dei på telefon dersom du vil bestille time. Du kan også berre komme innom og sjå om dei er ledige. Kontoret til helsesjukepleiar ligg i 2. etasje, forbi biblioteket, og inn til høgre. 

Kristine Haakonsen Bernard er til stades: måndag, onsdag og torsdag.

Trude Vie Ytrearne er til stades måndag.

Kristine Haakonsen Bernard

helsesjukepleier

Trude Vie Ytrearne

helsesjukepleier

Kva kan du ta opp?

Du kan snakke med helsesjukepleiar om alt. Blant anna:

 • bekymring for helsa, eller vanskar på skulen eller heime
 • hjelp til å byrja å trene, eller på andre måtar leve sunnare
 • vanlege plager hos ungdom
 • vanskar med å sove
 • vanskelege tankar
 • prevensjonsrettleiing, til dømes resept på prevensjonsmiddel
 • testing for seksuelt overførbare infeksjoner
 • sorg og kriser
 • rusmiddelbruk hos deg sjølv eller nokon du kjenner
 • vald eller overgrep
 • bruk av anabole steroider

 

Lege eller psykolog?

Helsesjukepleiar har moglegheit til å tilvise til lege og psykolog.

Helsesjukepleiar og skulepsykolog har teieplikt og må difor ha samtykke frå deg som elev dersom det er nødvendig å drøfte situasjonen din med andre samarbeidspartnarar. Me samarbeider med heim, skule og øvrig hjelpeapparat der dette er naudsynt eller ønskeleg.

Helsestasjon for ungdom i Bergen Kommune har også eit tilbod om helsetenester retta mot ungdom.