Hopp til hovedinnhold

Ved lause beitedyr, ring vakttelefon 45 61 90 53.

Bilde av hovedbygning på Stend vgs

Open dag og informasjonsmøte (kveld) 16. januar 2024 for elevar på 10. trinn

Som ein del av søknadsprosessen til vidaregåande skule, inviterer vi dykkar elevar på 10. trinn til open dag innan programområdet idrettsfag, naturbruk og sal, service og reiseliv. Vi ynskjer at de prioriterer elevar som ikkje har fått tilbodet før, og har ikkje kapasitet til å ta imot elevar som allereie har vore på skulen på OPEN DAG i november, 2023.
Bildet viser elever i våtdrakter som sklir ut i sjøen fra et svaberg

Open skule for spesialpedagogiske tilbod

Vi inviterer til Open Skule med informasjon om våre spesialpedagogiske/tilrettelagte tilbod tysdag 28. november eller torsdag 7. desember kl 09.00-11.30. Møt opp i hovudbygning ved inngang B.
 Bilde viser blyanter i en boks.

Elevundersøkinga

Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Stend vgs. vil gjennomføre undersøkinga i tidsrommet 9.november til 1. desember 2023.

Aktuelle saker

01.12.2023

Stend juleshow 2., 3. og 10. desember

Hesteklassene arrangerer juleshow nå i desember.

Viser en elev som står inntil en hest.
09.10.2023

Presentasjon og bildeframsyning av Lysekloster

Det blir presentasjon og bildeframsyning av Lysekloster i Gardsbutikken på Stend 9. november kl 18.00.