Hopp til hovedinnhold

Invitasjon til open dag og informasjonsmøte (kveld) for elevar på 10. trinn

Som ein del av søknadsprosessen til vidaregåande skule, inviterer vi dykkar elevar på 10. klasse til open dag innan programområdet idrettsfag, naturbruk og sal, service og reiseliv. Vi ynskjer at de prioriterer elevar som ikkje har fått tilbodet før, og har ikkje kapasitet til å ta imot elevar som allereie har vore på skulen på OPEN DAG i november, 2023.

Tidsramme på dagtid

Tysdag 16.01.2024 kl 08.30-12.00 

Idrettsfag

Ta med treningstøy, og møt opp kl. 08:30 ved BJARGHALLEN

08.30-10.00 Fysisk trening inne (Bjarghallen)
10.00-10.30 Dusj (Bjarghallen)
10.30-11.30 Informasjon frå idrettsseksjonen om idrettsfag (Stend VGS)
11.30-12.00 Lunsj i skulens kantine (elevane får mat) (Stend VGS) 


Naturbruk og Sal, service og reiseliv

Ta på klede etter verforholda.

Møt opp kl. 08.30 ved Hovudinngangen Stend VGS
08.30-11.30 Omvisning og informasjon (Stend VGS)
11.30-12.00 Lunsj i skulens kantine (elevane får mat) (Stend VGS)

Påmelding til open dag for elevar for alle programområda: Skriv inn antall elevar, programområde og kva skule ein kjem frå. 

Frist for påmelding er 14.01.24.

 

Tidsramme om kvelden

Tysdag 16.01.2024 kl 18.00-19.30

Idrettsfag

Møt opp kl. 18.00 ved hovudinngangen

18.00-19.00 Informasjon frå avdelingsleiar idrettsfag med spørjerunde.

Informasjonen er meint for komande elevar saman med foreldre, slik at dei kan få informasjon om opplegget på idrettsfag.


Naturbruk

Møt opp kl. 1800 ved hovudinngangen

18.00-19.30 Informasjon ved avdelingsleiar med spørjerunde

 

Sal, service og reiseliv

møt opp kl. 1800 ved hovudinngangen

Påmelding til informasjonsmøte for elevar og foresatte på kveldstid for alle programområda: Skriv inn namn på dei som skal meldast på og annan informasjon. 

Frist for påmelding er 14.01.24.